PROPOZICE  OKRESNÍHO PŘEBORU A OKRESNÍ SOUTĚŽE 2012 / 2013

 

Řídící orgán

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní svaz ledního hokeje v Táboře 

poštovní adresa: Václav Soumara 2300,  390 03, Tábor

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 2433  301/ 0100 var. symbol 20

 

mobilní telefon: 602 193 410

 

e-mail: oslh.tabor@seznam.cz

web:  https://www.oshl.webnode.cz/

 

Předseda Okresního svazu LH v Táboře

Jaroslav Pátek

mobilní telefon: 602 193 410, e-mail: oslh.tabor@seznam.cz

 

Členové Okresního svazu LH v Táboře

Břetislav Koláček, Karel Deim, Josef Buriánek, Michal Talpa, Jakub Macák

 

 

Ligová komise

Karel Deim (předseda LK OS LH V Táboře)

mobilní telefon: 724 822 646, e-mail: deimk@centrum.cz

Členové LK OS LH V Táboře: Jaroslav Pátek, Břetislav Koláček

 

Disciplinární komise

 

Jaroslav Pátek (předseda)

mobilní telefon: 602 193 410, e-mail: oslh.tabor@seznam.cz

Členové DK OS LH V Táboře: Břetislav Koláček, Karel Deim

 

Komise rozhodčích

Josef Buriánek předseda OS KR Tábor

e-mail: burianekjos@seznam.cz

Členové KR OS LH V Táboře: Michal Talpa, Jakub Macák

 

 

Podmínky účasti mužstva

 

 1. řádně odeslaná a vyplněná přihláška do soutěže, včetně potvrzení o úhradě veškerých finančních závazků vůči OS LH v Táboře
 2. odeslaná soupiska hráčů do 31.8. 2012, vyplněná ve všech kolonkách
 3. mužstva se zavazují respektovat hokejové řády a předpisy ČSLH
 4. vedoucí mužstva zodpovídá za to, že hráči zapsaní na soupisce mužstva nestartují ve vyšších soutěžích než je Okresní přebor za jiná mužstva. Vyjímka je povolena u brankářů z týmu juniorů HC Tábor a u max. dvou hráčů z mladšího nebo staršího dorostu HC Tábor. V zápase Okresní soutěže mohou nastoupit max. dva hráči ze staršího nebo mladšího dorostu HC Tábor nebo kombinace jednoho z SD  a jednoho z MD. V případě prvního zjištění porušení tohoto nařízení bude mužstvu udělena finanční pokuta 1000 Kč, mužstvo bude podmínečně vyloučeno ze soutěže a hráči bude do konce soutěžního ročníku zastavena činnost. V opakovaném případě bude mužstvo okamžitě vyloučeno ze soutěže.
 5. úmyslné odstoupení mužstva v průběhu soutěže má za následek propadnutí herní jistoty ve výši 3 000 Kč
 6. řádně a včasně zaplacený pronájem ledové plochy
 7. řádně a včasně hrazené odměny a cestovní náhrady rozhodčím
 8. 15 min. před zápasem odevzdat vyplněný zápis soupeři
 9. odevzdání soupisky mužstva 15 min. před začátkem utkání rozhodčím

 

Předpisy

 • hraje se podle platných pravidel a řádů ČSLH s úpravami dle Propozic pro OP a OS 2012/2013
 • konec přestupního termínu a dopsání do soupisek 31.1.2012
 • v zápase mohou nastoupit dva hráči se střídavým startem (jakmile hráč z OS startuje i za mužstvo v OP je označen SS a počítá se za hráče se střídavým startem i v mateřském klubu)
 • na soupisce musí být zapsáno minimálně osm hráčů a brankář
 • na soupisce může být zapsáno max. pět hráčů na střídavý start
 • hráči se střídavým startem musí být uvedeni na obou soupiskách (mateřský klub a klub v němž má střídavý start)
 • žádost o přeložení utkání min. 14 dní předem písemně nebo mailem
 • v Okresní soutěži mohou nastoupit v zápase max. dva hráči hrající za mladší nebo starší dorost
 • při nedostatku brankářů je možné využít brankáře z juniorské ligy hrajícího za HC Tábor, brankář musí být včas nahlášen na soupisku mužstva
 • vedoucí mužstva odpovídá za to, že hráči zapsaní na soupisce nenastupují ve vyšší soutěži než je Okresní přebor
 • v play – off OP mohou nastoupit hráči, kteří splnili povinnost odehrání 50 % v soutěži OP Tábor tj. 8 zápasů nebo mají odehráno 50 % v OS Tábor tj. 10 zápasů
 • v play – off OS mohou nastoupit hráči, kteří splnili povinnost odehrání 50 % v soutěži OS Tábor tj. 10 zápasů nebo mají odehráno 50 % v OP Tábor tj.8 zápasů
 •  

 

Počet účastníků

5 mužstev – Okresní přebor

11 – mužstev – Okresní soutěž

 

 

Systém soutěže

Okresní přebor – čtyřkolově každý s každým,  poté play-off mezi mužstvy na 1.- 4. místě po základní části. Play- off se hraje  na dva zápasy.

 

Okresní soutěž – dvoukolově (každé mužstvo 20 zápasů), poté play-off mezi mužstvy na 1.- 8. místě po základní části. Play- off se hraje  na dva zápasy.

 

 

 

Počet hráčů

 

5 + 1, minimální počet hráčů pro nastoupení v utkání je 8+1

Hrací doba

3 x 20 minut ( tresty: 2, 5, 10 minut )

 

Bodové hodnocení soutěže

 

 • vítěz  utkání 2 body

nerozhodné utkání každé mužstvo 1 bod

 

 

 

 

Podmínky nastoupení k utkání

 

 

 • odeslaná soupiska LK OS LH v Táboře
 • řádné písemné ( email, SMS ) nahlášení všech průběžných změn na soupisce

 

 

 

 

 

Rozhodčí

 

 

delegováni příslušnou OK KR v Táboře

 

Zdravotní prohlídky

za zdravotní stav hráčů odpovídá vedoucí mužstva. Rozhodčí lékařské prohlídky nekontroluje.

 

 

Technické zabezpečení utkání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. úmyslné nedostavení se k utkání, bude trestáno finanční pokutou ve výši         3.000,- jako úhrady za pronájem ledové plochy (nezaplacení pokuty bude mít za následek okamžité vyloučení ze soutěže) !!!
 2. rozhodčí předá originál zápisu o utkání na vrátnici ZS v Táboře popř. ZS v Soběslavi
 3. domácí mužstvo hlásí výsledek utkání a výsledky jednotlivých třetin na určený mobilní telefon 602 193 410 nebo na mail oslh.tabor@seznam.cz do dvou hodin po skončení utkání. Toto hlášení může mít i podobu SMS zprávy. Nedodržení tohoto nařízení bude trestáno pokutou Kč 100,-.

 

Hospodářské náležitosti

 1. startovné Kč 1000,-zaplaceno do 31.8. 2012 ( kopie dokladu o zaplacení je NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ přihlášky do soutěže
 2. herní jistota Kč 3.000,- zaplacena do 31.8.2012 
 3. výkonný výbor OSLH Tábor rozhodl o odměňování rozhodčích OP a OS Tábor pro sezónu 2012/2013 takto: rozhodčí na ledě  - 250 Kč každý, časoměřič a zapisovatel v jedné osobě – 150 Kč. V případě, že rozhodčí z Tábora píská na ZS Milevsku náleží mu cestovné ve výši 200 Kč za obě mužstva tj. 100 Kč na mužstvo
 4. úhrada rozhodčích a pomocných funkcí se provádí nejpozději po skončení druhé třetiny zápasu
 5. k účtování poplatků jsou oprávněni předsedové LK, DK a KR OS LH v Táboře